25-Walton-on-the-Naze

Walton on the Naze
Ref: 025